Bạn đang ở đây

Món ngon hôm nay

Lợn đen

(4 sản phẩm)
Sắp xếp

Móng giò

85,000 VNĐ/kg

Thăn lợn đen

160,000 VNĐ/kg

Sườn lợn

165,000 VNĐ/kg

Tim lợn

275,000 VNĐ/kg