Bạn đang ở đây

Món ngon hôm nay

Thủy sản & Hải sản

(8 sản phẩm)
Sắp xếp

Trứng cá Lăng

365,000 VNĐ/kg

Cá Lăng đen

365,000 VNĐ/kg

Cá Quả

130,000 VNĐ/kg

Cá Chép

100,000 VNĐ/kg

Đầu cá Hồi

90,000 VNĐ/kg

Cá Hồi

450,000 VNĐ/kg

Cá trắm

289,000 VNĐ/kg