Bạn đang ở đây

Sản phẩm bán chạy

Rau Dền

18,000 VNĐ/kg

Cá trắm

289,000 VNĐ/kg

Dứa xanh

18,000 VNĐ/kg

VietGAP là gì?

VietGAP là gì?

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm như: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản...

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự sản xuất, cách xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khoẻ cho người sản xuất và người tiêu dùng. Đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

Cách trồng và chăm sóc vườn rau của Chợ Quê nhà đã được cấp chứng nhận VietGAP.

Các loại rau như: rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn thân, rau ăn củ, các loại rau khác. Đã được các chuyên gia đến lấy mẫu đất, rau, củ để mang đi kiểm nghiệm chặt chẽ.

Chợ Quê nhà đảm bảo nguồn rau minh bạch, an toàn, ngon sạch phục vụ bà con.